Voor

woord

We kijken terug op een actief en vol eerste halfjaar van 2018. Dat ziet u terug als u ons nieuwsoverzicht doorbladert. Een aantal belangrijke mijlpalen hebben we voor u daarin uitgelicht, zoals de record instroom in het hbo, het #hbodiscours over de arbeidsmarkt en de hbo'er, de gemeenteraadsverkiezingen en hogescholen, het principeakkoord nieuwe cao-hbo 2018-2020, de Atlas Onderzoek met impact, het sectorakkoord hbo 2018, en de internationaliseringsagenda hoger onderwijs.


Met veel inzet van de leden en met ondersteuning van het bureau is hard gewerkt aan en veel bereikt ten aanzien van onze ambities. Ook in het eerste halfjaar van 2018 trokken wij daarvoor gezamenlijk op, zowel op nationaal als internationaal vlak. In dit nieuwsoverzicht laten we zien hoe de Vereniging en het bureau door kennisdeling en lobby de gemeenschappelijke ambities van alle hogescholen en die van kleinere allianties ondersteunen en verder op weg helpen.


Er zijn mooie resultaten geboekt en belangrijke afspraken met bonden, studentenorganisaties en natuurlijk het ministerie van OCW zijn gemaakt. Een goede basis om de tweede helft van dit jaar voortvarend door te werken aan de kwaliteit van het hbo!


Thom de Graaf, voorzitter

Januari