7 NOVEMBER 2017

Niet korten op onderwijs maar investeren

Dat is de oproep van Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, vandaag bij de opening van het 13e hbo-jaarcongres aan de formateur van een nieuw kabinet. “Start een krachtige dialoog met hoger onderwijsinstellingen, studenten, het beroepenveld, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, over wat het hoger onderwijs in de toekomst wil”, aldus de Graaf, “want het hbo heeft laten zien dat we onze maatschappelijke opdracht goed kunnen vervullen, tot ieders tevredenheid, dus bouw voort op dat vertrouwen!”.

In de begrotingsstaat van het ministerie van OCW wordt de bezuiniging aan alle onderwijssectoren opgelegd en bedraagt vanaf 2021 structureel €183 miljoen. Deze is het gevolg van het gat op de onderwijsbegroting dat het oude kabinet Rutte II heeft doorgeschoven naar het nieuwe kabinet Rutte III. Voor het hbo loopt de bezuiniging op naar 17.5 miljoen euro. Een invulling is er nog niet aan gegeven, maar dat moet volgens de nieuwe onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) gerealiseerd worden door doelmatiger onderwijs.


Bezuinigingspost doelmatiger onderwijs (in miljoenen euro’s):


 2018    2019  2020  2021  2022
Primair onderwijs -6.7  -30.7  -46.6  -61 -61
Voortgezet onderwijs -5.2 -23.8 -35.4 -47.3  -47.3 
Middelbaar beroepsonderwijs  -2.7 -13.1 -19.6 -25.2 -25.2
Hoger beroepsonderwijs -1.9 -8.8 -13.1 -17.5 -17.5
Wetenschappelijk onderwijs -2.8 -13.1 -19.5 -26.1 -26.1


Bron: Nota van wijziging van 3 november 2017