28 SEPTEMBER 2017

Vernieuwd aanbod opleidingen hbo-sector economie per 1 oktober op Studielink

Per 1 oktober aanstaande kunnen (aankomende) studenten zich via Studielink inschrijven voor het vernieuwde aanbod van economische bacheloropleidingen. Daarmee heeft de hbo-sector Economie de landelijke conversie van het gehele bacheloraanbod nagenoeg voltooid. Alleen over de graadtoevoegingen dient het ministerie van OCW nog een besluit te nemen. Daarover komt begin 2018 meer duidelijkheid.

DUO en de studentenadministraties van de hogescholen hebben de afgelopen zomer hard gewerkt aan het muteren van het CROHO. Dat bevat gegevens van vroegere, actuele en toekomstige opleidingen.

Wendbaar

De conversie maakt het landelijke aanbod van bacheloropleidingen in het economisch domein herkenbaarder en wendbaarder. Zij beoogt bij te dragen aan de ontwikkeling van studenten tot wendbare professionals en hun maatschappelijke en economische weerbaarheid. De conversie heeft daarnaast tot doel een wenkend beroepsperspectief voor de student en herkenbare professionals voor het werkveld te bieden. 

Herkenbaar

De afgelopen twee jaar heeft de sector heo gewerkt aan de herordening van het eigen opleidingenaanbod. Deze herbezinning is mede ingegeven door de analyse van het relevante werkveld door de commissie Sent in het Verkenningsrapport 'Wendbaar in een duurzame economie'. De oorspronkelijke 50 bacheloropleidingen zijn voor een groot deel vernieuwd en samengevoegd tot een actueel aanbod van 30 grotendeels brede studies.


Zie ook: conversietabel en impact op de vooropleidingseisen.