30 OKTOBER 2017

Thom de Graaf bij Kamerbreed op Radio 1

Niet alles in controlekamer in Den Haag regelen

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, pleit voor meer vertrouwen in onderwijsinstellingen, docenten en studenten en om niet alles in de ‘controlekamer in Den Haag’ te regelen. 

Dat is zijn belangrijkste boodschap aan de nieuwe minister bij het ministerie van OCW. In het gesprek op zaterdag 27 oktober bij het programma Kamerbreed op Radio 1 waren Thom de Graaf, Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad en Esther de Lange, Europarlementariër van het CDA, te gast. Op de vraag welke onderwerpen Thom de Graaf in het eerste gesprek met de nieuwe minister Ingrid van Engelshoven zal aankaarten, benoemde hij dat het mooi is dat de studievoorschotmiddelen beschikbaar komen maar dat de werkdruk hoog is in het hoger onderwijs. “We willen meer mensen aannemen, de aansluiting verbeteren en studenten meer begeleiden.” Hij hoopt dat er vertrouwen is bij hogescholen, medewerkers en medezeggenschapsraden om afspraken te maken hoe we dat geld kunnen inzetten.

“Vwo’er kan ook heel goed naar het hbo”

De voorzitters van ROC’s en de hogescholen waren het er beiden over eens dat er veel druk ligt op studenten, “er wordt veel van ze gevraagd”. Niet alleen door de opleidingen maar ook door bijbanen, werken aan je cv door bv een bestuursjaar te doen, door ouders etc. “Ouders willen dat studenten het hoogst haalbare onderwijs volgen, dat begint al bij het basisonderwijs maar een mbo opleiding is ook een prima opleiding”, zei Ton Heerts. Thom de Graaf gaf aan dat dat op alle niveaus geldt. “Iedereen die het talent en de ambitie heeft, zou zo hoog mogelijk onderwijs moeten kunnen volgen”. Maar hij voegde daar aan toe: “Tegen ouders en de samenleving zou ik willen zeggen: Waar komt iemand het beste tot zijn recht? Het kan best dat een vwo’er beter tot zijn recht komt in het hbo dan op de universiteit. Dat geldt voor meer VWO-leerlingen dan nu het geval is.”


Luister hier het gesprek (passages met Thom de Graaf: 37.58 - 40.50 minuut en 43.39 - 44.00 minuut)