Voor

woord

In deze tweede editie van het nieuwsoverzicht blikken we terug op het tweede half jaar van 2017 en laten we zien hoe de Vereniging door kennisdeling en lobby de gemeenschappelijke ambities van alle hogescholen en die van kleinere allianties ondersteunen en verder op weg helpen. We kijken terug op een uitstekend tweede half jaar hetgeen u terugziet als u ons nieuwsoverzicht doorbladert. Het jaar werd gedomineerd door de Tweede Kamerverkiezingen met daaropvolgende een langdurige informatie- en formatieperiode. De tweede helft van 2017 was daardoor aanvankelijk rustiger dan voorzien. We hebben voor u een aantal belangrijke mijlpalen in ons overzicht uitgelicht, zoals het feit dat de Eerste Kamer in oktober instemde met de wet die het mogelijk maakt dat de Associate degree opleiding vanaf 1 januari 2018 een volwaardige positie heeft als hbo-opleiding met een zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie. 
 
Met veel inzet van de leden en met ondersteuning van de Vereniging is hard gewerkt aan en veel bereikt ten aanzien van onze ambities. Dat zetten we in 2018 voort. Er staan vele onderwerpen op onze agenda die we voor u blijven uitlichten in nieuwe edities van het halfjaarlijkse nieuwsoverzicht. Ik maak van de gelegenheid gebruik u het allerbeste te wensen voor 2018.


Thom de Graaf, voorzitter