‘Als masterstudent maak je een enorme ontwikkeling door’​

Iko Doeland
Afdelingsmanager,

Rotterdam Vakcollege De Hef

Iko Doeland is afdelingsmanager bij Rotterdam Vakcollege De Hef, en begeleider van Silke Murg-Struijs. ‘Ik vind het geweldig dat Silke uit eigen initiatief de masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs is gaan volgen. Daar zit een grote drive achter en dat ondersteunen wij vanuit de school met veel plezier.’ 


Iko houdt van beroepsgericht onderwijs en vindt dat vakmanschap meer waardering moet krijgen. ‘Het maken van dingen wordt vaak minder gewaardeerd dan abstract denken, terwijl handelen en het maken van dingen complex is en de nodige intelligentie vereist. Daarom kan ik alleen maar toejuichen waar Silke mee bezig is: zorgen dat leerlingen beter kunnen leren en docenten beter kunnen lesgeven.’


Iko zelf heeft een masteropleiding onderwijsmanagement gevolgd en hij weet dus uit eigen ervaring wat het is om een opleiding te volgen naast het werk. ‘Die kennis kon ik ook meteen toepassen in de praktijk en dat was heel fijn. Maar ik weet ook dat een master veel tijd en energie kost. Vanuit de school bespreken we dit soort ontwikkelmogelijkheden met de leraren en promoten we de lerarenbeurs, maar mensen moeten er wel klaar voor zijn. Gras groeit niet harder wanneer je er aan trekt.’


‘Bedenk ook hoe je anderen meekrijgt’

‘We zagen de resultaten van Silkes opleiding meteen: toepassingsgericht handelen, experimenten en verbinden. Ze heeft binnen het ‘projectgestuurd onderwijs’ een verbinding kunnen maken tussen binnen- en buitenschools leren, door samen met bedrijven projecten te ontwikkelen waardoor de leerlingen meteen opdrachten binnen reële contexten konden uitvoeren voor een échte klant. De Zorg en Welzijn sector ligt bij ons behoorlijk op de schop, en Silke is de grootste mol.’

 
Dat is ook meteen een van de aandachtspunten die Iko aankaart: ‘Als masterstudent maak je een enorme ontwikkeling door, en krijg je allerlei nieuwe ideeën die je in de praktijk wilt brengen. Je bent vol van alles dat je leert. Maar je collega’s hebben die ervaring niet en zij kunnen zich overvleugeld voelen. Je moet dus ook bedenken hoe je anderen meekrijgt. Silke geeft presentaties aan collega’s. Ik hoop dat zij een inspiratiebron wordt waar anderen te rade kunnen gaan.’