Wat is een professionele master?

Een professionele master is een verdieping of specialisatie en daarnaast ook verbreding van een eerder gevolgde (bachelor)opleiding, waarbij onderzoek een belangrijk onderdeel is van het leertraject. De opleiding leidt op tot een  internationaal erkende mastertitel: MA, MSc of andere passende titel zoals Med of MBA. Bij een professionele master wordt het accent gelegd op een theoretische benadering van de beroepspraktijk. Die praktijk dient als kapstok voor de verdere ontwikkeling van de deelnemer als hoog gekwalificeerde professional die over de grenzen van zijn eigen vakgebied heen, kan bijdragen aan de ontwikkeling van zijn beroep en zijn organisatie. Praktijkgericht onderzoek is dus een wezenlijk aspect van een professionele master opleiding. Met het praktijkgericht onderzoek spelen hogescholen in op de vragen en uitdagingen van bedrijven en instellingen en dragen zij bij aan de kwaliteit, innovatiekracht en de productiviteit van ons land.
Professionele masters worden veelal in deeltijd (naast het werk) of duaal (in samenwerking met het werk) gevolgd. Deze varianten zijn bedoeld voor  professionals die al enige werkervaring hebben opgedaan en zich graag verder willen ontwikkelen. Maar een student kan ook direct na het afronden van een bacheloropleiding doorstuderen. Dit gebeurt nu nog vaak via een masteropleiding aan een universiteit. Hogescholen ontwikkelen echter steeds meer doorstroommasters, waardoor studenten binnen de eigen hogeschool, of elders bij een hogeschool in Nederland, verder kunnen studeren. Een mogelijkheid die ook voor studenten met een universitaire bachelor interessant kan zijn.