‘Ik raad elke docent in het beroepsonderwijs aan deze master te volgen’​

Silke Murg Struijs
Docent Zorg en Welzijn, Rotterdam vakcollege De Hef / Master Expert Docent Beroepsonderwijs

‘Het is een pittige opleiding, maar alles wat ik op dit moment leer kan ik direct toepassen in mijn werk.’ Silke Murg Struijs is docent Zorg en Welzijn op het vmbo én eerstejaars student in de masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs. Ze volgt deze opleiding uit eigen initiatief: ‘Niet alleen voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Het vmbo is voor veel mensen de start naar vervolgonderwijs en deelname aan het werkveld, dus juist daar zijn hoogopgeleide docenten nodig. Een goed begin is het halve werk.’ Silke volgde een brede tweedegraads docentopleiding en wilde daarna verder ontwikkelen. Maar voor het beroepsonderwijs bestaat er geen eerstegraads opleiding. ‘Toen ik hoorde dat deze master in ontwikkeling was, wilde ik deze heel graag doen.’


Omdat Silke de master op eigen initiatief volgt en geen financiële ondersteuning krijgt vanuit haar werkgever, heeft ze een lerarenbeurs aangevraagd. Deze dekt de financiering van het collegegeld en een aantal uren studieverlof, zodat zij naast haar baan kan studeren. Ook zet ze haar persoonlijk budget in van haar werkgever om studieverlof op te nemen. ‘Ik studeer één dag in de week; om de drie weken in de klas met de andere studenten, en de andere dagen via zelfstudie en webinars. Dat alles zo goed te koppelen is aan mijn werk werkt heel motiverend. Ik zie direct resultaat. En de school ook blijkbaar, want het heeft mij al een promotie opgeleverd, met meer verantwoordelijkheden.’


‘Ik moest een academische schrijfstijl aanleren, dat was even wennen

‘Dit eerste jaar doen we veel literatuuronderzoek, het vergelijken van methodes, op een andere manier naar het onderwijs kijken. Dat zijn dingen die je in een brede docentenopleiding niet meekrijgt en waar je dus nog niet zo bedreven in bent. Ook moest ik een academische schrijfstijl aanleren, maar daar worden we heel goed in begeleid.’ Silke is al twee praktijkgerichte onderzoeken gestart op haar school, waaronder een kwalitatief onderzoek naar loopbaanbegeleiding. ‘Daar zijn al punten uitgekomen voor vervolgonderzoek, dus die kan ik verder oppakken in mijn tweede en derde jaar van de masteropleiding.’


‘Ik wil absoluut door met deze opleiding, want volgend jaar gaan we dieper in op de vormgeving van adaptief onderwijs en de toetsing daarvan. Daar wil ik meer van weten. Ik heb allerlei ideeën over de aansluiting van het vernieuwde vmbo bij de regio en de master geeft mij handvatten om mijn ideeën concreet te maken en een wetenschappelijke basis te geven door middel van onderzoek. Ik wil graag onderwijs ontwikkelen in samenwerking met het lokale werkveld en gebaseerd op de vraag vanuit de regionale samenleving.’ Er zijn vijf docenten dit jaar begonnen aan de masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs, twee uit het vmbo en drie uit het mbo. ‘Dit is pas het eerste jaar dat het bestaat, dus docenten moeten het nog zien te vinden. Maar ik raad het iedereen aan en ik hoop dat de master de komende jaren vele docenten nieuwe inzichten verschaft.’