Wat is de meerwaarde van een professionele master?

De snelle ontwikkeling van de samenleving en de economie vraagt om meer hoogopgeleide professionals die actuele wetenschappelijke inzichten voor concrete vraagstukken kunnen inzetten. De behoefte aan kwaliteit is groter dan ooit. Een master aan een hogeschool is beroepsgeoriënteerd en heeft een directe link met de praktijk. Professionele masters zorgen ervoor dat studenten en professionals beter om kunnen gaan met de steeds complexere vraagstukken waar ze mee te maken krijgen in hun beroepen en organisaties. Vraagstukken die om een multidisciplinaire aanpak vragen. Daarin voorziet de professionele master dus in een groeiende behoefte van de samenleving. 
Na het volgen van een professionele masteropleiding, hebben medewerkers een stevigere theoretische en onderzoeksmatige kennisbasis, en zijn ze beter in staat over de grenzen van het eigen vakgebied heen kijken. 

​​