Voor

woord

We kijken terug op een bewogen, actief en vol eerste halfjaar van 2017. Dat ziet u terug als u ons nieuwsoverzicht doorbladert. Een aantal belangrijke mijlpalen hebben we voor u in ons overzicht uitgelicht, zoals de publicatie van het advies van de commissie Slob over de prestatieafspraken, ons druk bezochte verkiezingsdebat, de gezamenlijke campagne deeltijdonderwijs van de hogescholen, de wettelijke verankering van de term lector van het hbo, onze aandachtpunten voor de formatie en ga zo maar door.


Met veel inzet van de leden en met ondersteuning van het bureau is hard gewerkt aan en veel bereikt ten aanzien van onze ambities. Het eerste halfjaar van 2017 was bewogen. De Tweede Kamerverkiezingen drukten en drukken nog steeds een stempel op onze agenda.


In dit nieuwsoverzicht blikken we terug op het eerste half jaar van 2017 en laten we zien hoe de Vereniging en het bureau door kennisdeling en lobby de gemeenschappelijke ambities van alle hogescholen en die van kleinere allianties ondersteunen en verder op weg helpen. We kijken terug op een uitstekend eerste half jaar. Er is veel geïnitieerd en gecontinueerd en er zijn mooie resultaten geboekt.


Thom de Graaf, voorzitter

Januari