Divers en hoogwaardig
​​​​​​

Het hbo kunstonderwijs heeft een rijk aanbod van bachelor- en masteropleidingen in beeldende kunst en vormgeving, dans, muziek, theater, circus, film, bouwkunst en kunstvakdocenten (zie figuur). 
Kenmerkend voor het onderwijs is een nieuwsgierige en kritische benadering van de werkelijkheid in combinatie met persoonlijke eigenheid, ambacht, onderzoek en ondernemerschap. Zowel de Nederlandse opleidingen voor uitvoerende kunstvakken als die voor kunstvakdocenten hebben grote internationale uitstraling met exponenten van wereldformaat.  


Het kunstonderwijs heeft een bijzondere positie in het hoger onderwijs. De sector is sterk maatschappelijk en internationaal georiënteerd. Er is in Nederland nauwelijks een pendant in het wetenschappelijk onderwijs: wie op hoger onderwijsniveau in de kunsten wil studeren, gaat naar één van de hogescholen met kunstonderwijs. Maar de interesse voor elkaar groeit. Verschillende hogescholen hebben nauwe samenwerkingsrelaties met universiteiten. Zeker bij promoties in het kunstonderwijs zijn de relaties er al wat langer. Recenter zijn de programma’s voor een double degree.


Figuur – Hbo kunstonderwijs per discipline: aandeel inschrijvingen bachelor en master (1-cijfer-HO 2015)​​​​​​​