Wendbaar
​​​​​​

Inspelend op een hybride, divers én veranderend werkveld worden studenten in hun opleiding voorbereid om hun vak in verschillende rollen uit te voeren: als scheppend of uitvoerend kunstenaar, docent, ondernemer etc., individueel of in een team en in een gemengde beroepspraktijk. Onderzoek en reflectie maken deel uit van onderwijs en praktijk.

Lees over het project: Trainingsprogramma voor musici – onderzoek dementie en muziek

Studenten leren tijdens hun opleiding te experimenteren met interdisciplinaire samenwerking. De wisselwerking met collega’s uit andere disciplines leidt tot nieuwe vormen. Er worden daarnaast steeds meer crossovers gemaakt tussen de kunsten en andere domeinen zoals de zorg en biotechnologie. Ook in de kunstvakdocentenopleidingen worden studenten voorbereid op vakoverstijgend samenwerken met collega’s uit andere kunstdisciplines en uit andere vakgebieden zoals de talen en wiskunde. 

Lees over het project: De Heimwee Express – interdisciplinaire samenwerking tussen studenten van HKU Theater, HKU Utrechts Conservatorium en HKU Muziek en Technologie