HOOFDSTUK 4

Een nieuwe fase

In de volgende periode van vier jaar gaat het kunstonderwijs door met de ingezette koers van onderscheiden en vernieuwen en verbinden. De samenwerking tussen de kunsthogescholen wordt voortgezet en in wisselwerking met partners uit cultuur, onderwijs, creatieve industrie en overheid bouwt de sector verder aan hoogwaardig kunstonderwijs.

Beelden bij de partners

Ter voorbereiding op deze agenda 2016-2020 is de partners uit het werkveld gevraagd hun beeld van de sector te beschrijven. Er kwamen termen naar voren als ‘research & development benadering’, ‘creatieve krachtcentrale’ vanwege de dynamiek en ‘octopus’ vanwege de veelheid aan verbindingen van het kunstonderwijs met de omgeving. Ook het vanzelfsprekende internationale karakter werd als onderscheidend genoemd. Partners constateerden dat zij het kunstonderwijs de afgelopen vier jaar hechter en sterker hadden zien worden. 

Veel aandacht voor relaties

Speciale aandacht gaat in de komende vier jaar uit naar verbinden. Het gaat om de relaties: met het culturele veld, het onderwijs, de creatieve industrie en verder. Die relaties variëren in doel, vorm en schaal: praktisch en bestuurlijk, met personen en instanties, in stad of regio, landelijk of internationaal. Ze verbinden disciplines en hogescholen met elkaar en met diverse sectoren en partijen in het veld. De verhouding van het kunstonderwijs tot de samenleving is de basis van de profilering en positionering van de kunsthogescholen gezamenlijk en ieder afzonderlijk. In zijn relaties toont het kunstonderwijs zijn maatschappelijke relevantie. ​​​​​​​​​​​​​​

Verdieping door samenwerken

Maar verbinding met buiten is alleen mogelijk als er ook fundamentele aandacht is voor verdieping. Je kunt immers niet voeden zonder op te laden en te vernieuwen. Anders raak je uitgeput. 
Verdieping ontstaat door blijvende aandacht voor experiment en onderzoek, binnen de eigen hogeschool en in verbinding met andere hogescholen, universiteiten en partners in het veld. Deze verdieping leidt tot nieuwe kennis en praktijken met een onverminderde aandacht voor ambacht en makerschap.

Lees over het maatschappij-kritische project van AVANS|AKV St. Joost: IF WE SPEAK

Onderwijsvernieuwing

Die nieuwe kennis en praktijken vragen soms wel om ander onderwijs, dus bij verdere verdieping in het kennisgebied hoort automatisch vernieuwing van het onderwijs. Differentiatie per student, (interdisciplinair) projectonderwijs, labs en internationale stages zie je al veel in het kunstonderwijs. Maar deze tijd biedt meer mogelijkheden voor onderwijsvernieuwing met de inzet van technologie, online leren en samenwerking met aanbieders van informele leertrajecten. Studenten kunnen daardoor hun studie meer in tijd spreiden en bovendien is de studie niet meer zo gebonden aan één plaats. Ook hiervoor zijn weer goede relaties nodig en zo is de cirkel weer rond.

Lees over Onderzoeksprogramma Beoordelen in kunstvakken

Reframing

Het kunstonderwijs brengt zo niet alleen verdieping en vernieuwing in zijn eigen veld, maar ook daarbuiten. Afgestudeerden zijn specialisten in creativiteit, kritische reflectie, en in een andere manier van kijken: een belangrijke toegevoegde waarde die in de samenleving hoog in het vaandel staat. 
Tegelijkertijd valt de culturele infrastructuur uit elkaar en heeft men nog steeds achterhaalde beelden van de beroepspraktijk van kunstenaars. Daarom is er ook behoefte aan reframing van de sector zodat de toepassingen en werkvelden in en buiten het kunstendomein beter in beeld komen en zo ook de mogelijkheden die een kunstopleiding biedt.