Innovatief
​​​​​​

Door openbare presentaties en samenwerking met lokale en regionale partijen en publieken zijn de opleidingen goed zichtbaar en betekenisvol aanwezig in de samenleving. Vernieuwingen in het veld zie je terug in het onderwijs en andersom draagt het onderwijs zichtbaar bij aan de vernieuwing van het werkveld. 


Door de toenemende verscheidenheid en versnippering van het veld zijn onderwijs en beroepspraktijk steeds minder van elkaar te onderscheiden, in de zin van dat het ene opleidt tot het andere. Eerder kun je spreken van een doorlopende ‘community’. Tijdens hun opleiding raken studenten hier vanzelf mee bekend en worden zij toegerust om vanuit een eigen profiel waarde toe te voegen. 


Er is niet alleen vernieuwing binnen de kunstdisciplines maar ook in de wisselwerking tussen disciplines en in de verbinding met andere sectoren. Creatieve technologie, cultureel en sociaal ondernemerschap en onderzoek spelen een belangrijke rol. Zo is het kunstonderwijs partner bij de stedelijke en regionale ontwikkeling doordat het verbonden is met verschillende instellingen in de stad en regio. 


Beweging in het opleidingsaanbod in het kunstonderwijs is vanzelfsprekend en nodig om de innovatieve kracht en de relatie tot het dynamische werkveld te behouden. Daarom worden waar nodig nieuwe masteropleidingen en specifieke bacheloropleidingen ontwikkeld, in de meeste gevallen binnen de al bestaande opleidingen.

Lees over Peerreview van kunstvakdocenten - voorbeeld voor andere lerarenopleidingen