Selectief

De belangstelling van jonge mensen om een kunstopleiding in het hbo te volgen is zeer groot. De opleidingen selecteren streng. Gemiddeld één op de vijf kandidaten (22%) stroomt na selectie het kunstvakonderwijs in op bachelorniveau (inclusief de docentopleidingen). In sommige disciplines zoals theater is de selectie veel strenger: hier stroomt ongeveer één op de vijftien kandidaten (6%) daadwerkelijk in. Deze strenge selectie houdt de kwaliteit hoog en reguleert de instroom in de opleidingen. Studenten in het kunstonderwijs staan bekend om hun grote motivatie, hetgeen ook blijkt uit het feit dat het aantal uitvallers en studiewisselaars in het kunstonderwijs het laagst is van alle hbo-sectoren. 


De sector kunstonderwijs kiest ervoor hoogwaardig, selectief en klein te blijven. De sector beslaat 4% van het HBO bacheloronderwijs (zie figuur) en is in de laatste tien jaar niet gegroeid. De hogescholen monitoren jaarlijks de cijfers van de instroom in het totale kunstonderwijs.  


Figuur – Aandeel inschrijvingen bacheloropleidingen per sector in het hbo (1-cijfer-HO 2015)