Waardevol voor de samenleving
​​​​​​

Kunst - autonoom en toegepast - geeft mensen inspiratie, schoonheid, reflectie, gemak en vermaak en draagt bij aan betekenisgeving en samenzijn. Een leven zonder muziek, theater, beeldende kunst, vormgeving, dans, circus, bouwkunst en film is niet voorstelbaar. Tegelijk kan kunst creativiteit, interactie, cohesie en vernieuwing teweeg brengen. 


De uitdaging van deze tijd is om balans te houden tussen de aandacht voor intrinsieke waarde van en verdieping in de kunsten enerzijds en de rijkdom aan toepassingen ervan anderzijds. Kunsten ’92 bracht onlangs de Cultuuragenda uit: Cultuur werkt voor Nederland. Cultuuragenda voor morgen en overmorgen. Daarin wordt vastgesteld dat voor toekomstige generaties creativiteit en kennis van elkaars culturen van cruciaal belang zijn. Tegelijkertijd wordt de culturele infrastructuur brozer. Het kunstonderwijs herkent zich in de agenda van Kunsten ’92 die is opgesteld vanuit de overtuiging dat kunst, cultuur en erfgoed van onschatbare waarde zijn voor de samenleving en alle aandacht verdienen.  

Lees meer over het project: Ik zie, ik zie – een co-creatie tussen kunstonderwijs en zorginstelling

Lees over het project:​​​​​​​ Internationaal netwerktheater voor jonge professionals