Onderzoekend en experimenterend

Typisch voor het kunstonderwijs is dat het creërend vermogen en de kritische reflectie op de werkelijkheid het vertrekpunt van de studie zijn. Studenten leren vanuit verschillende en anders dan de gebruikelijke perspectieven te kijken. Ze leren iets nieuws te scheppen. Ze leren om prestaties te leveren met een eigen signatuur en om met creatieve bijdragen te komen. 


Studenten uit de verschillende kunstdisciplines zijn thuis in hun eigen en andermans creatieve maakprocessen. Ze leren door onderzoeken, experimenteren, ontwikkelen, samenwerken, oefenen, fouten maken, reflecteren en ondernemen. Hun onderzoek mag persoonlijk zijn en tegelijk speelt teamwerk een grote rol. Steeds vaker werken studenten in een setting waarin een combinatie nodig is van kennis van menselijk gedrag en technologie en inzicht in sociale, culturele en economische waarden.  
Onderzoek en experiment zijn dus inherent aan het kunstonderwijs. In het hbo loopt het kunstonderwijs voorop in de ontwikkeling van masteropleidingen en promotietrajecten. De lectoraten, in combinatie met de masters en promoties,  zijn de motor van de onderzoeksactiviteiten. 


De activiteiten van Centres of Expertise verbinden hogescholen met het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven. Dat werpt zichtbaar vruchten af. Daarnaast hebben hogescholen hun eigen expertisecentra, bijvoorbeeld voor mode, educatie en ondernemerschap, die steeds meer landelijke uitstraling krijgen.

Lees over het project: Nieuwe muzieksoftware - met natuurlijk toon en ritme

Lees over de App voor smartphones - samen in een individuele maatschappij