Werkgelegenheid

De werkgelegenheid van afgestudeerden in het kunstonderwijs is relatief goed: 81% van de afgestudeerden heeft binnen drie maanden na afstuderen werk gevonden bij een hbo-gemiddelde van 80% (zie figuur). De werkloosheid anderhalf jaar na afstuderen is 7%, hetgeen betekent dat de studenten uit het kunstonderwijs positievere vooruitzichten hebben dan die gemiddeld in het wo en een aantal andere hbo-sectoren. Wel varieert de inkomenspositie van afgestudeerden. In sommige disciplines wordt zeer goed verdiend en in andere veel minder. 


In onderwijs en werkveld wordt steeds meer gesproken over de artistieke, culturele, sociale en economische waarden van de kunsten. Minister Bussemaker gaf eind mei 2016 aan dat de verantwoordelijkheid voor evenwicht op gebied van bedrijfsvoering, flexibiliteit en een goede arbeidsmarktpositie primair ligt bij werkgevers, werknemers, opdrachtgevers en zzp’ers zelf. Zij riep de partners in de culturele en creatieve sector op om een gezamenlijke arbeidsmarktagenda op te stellen. 
Ook Kunsten ’92 benadrukt het belang van goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap en noemt de verbetering van wet- en regelgeving urgent. Onderzoek naar richtlijnen voor honoraria voor kunstenaars zoals uitgevoerd door Beeldende Kunst Nederland (BKNL) biedt handvatten, evenals de ontwikkeling van een Fair Practice. Het kunstonderwijs onderschrijft dit belang en gaat hierin met Kunsten ’92 samen optrekken. Met de Federatie Cultuur wordt gesproken over de aansluiting van het hbo kunstonderwijs op de arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van mensen. 


Figuur – Werkloosheid hbo circa anderhalf jaar na afstuderen per sector (HBO-Monitor 2014)

Lees over de Startup Accelerator van ArtEZ en de Radbouduniversiteit

Lees over de carrière Cyril Marijnissen, student op de Rockacademie