Excellent en internationaal

Op de wereldwijde onderwijsmarkt staat het Nederlandse kunstonderwijs in hoog aanzien. Het excellente onderwijs heeft een grote aantrekkingskracht op docenten en studenten uit het buitenland. Afgestudeerden vinden werk op een arbeidsmarkt die geen landsgrenzen kent. Het streven naar excellentie is in deze sector vanzelfsprekend. Voor het hoogste niveau in de kunsten bestaan geen vaste normen, ze zijn afhankelijk van waardesystemen die steeds in beweging zijn.


De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie, de organisatie die de kwaliteit in het hoger onderwijs waarborgt, heeft afgelopen jaar tien opleidingen in het hbo het oordeel excellent gegeven: dit waren alle kunstopleidingen. 

Lees over Music Publishers - unieke mix van internationalisering en samenwerking met de beroepspraktijk