Ondernemend

Ondernemerschap is net als creërend vermogen een onderdeel in alle kunstopleidingen. Daarbij komt dat de meeste docenten in het kunstonderwijs een gemengde beroepspraktijk hebben: zij hebben hun eigen kunstpraktijk en zijn docent, waardoor studenten vanzelf een ‘ondernemers-dna’ meekrijgen. 
Het beroepsbeeld van een vaste baan gold en geldt steeds meer voor slechts een kleine groep studenten. Karakteristiek voor de praktijken van afgestudeerden zijn de kleine kernen met nieuwe flexibele organisatie- en financieringsvormen; start-ups worden vaak al tijdens de opleiding gevormd. Overigens zien we deze trend in heel Europa.

Lees over het rapport: De hybride beroepspraktijk van kunstenaars

Het kunstonderwijs heeft een relatie met het culturele veld en met de creatieve industrie, d.w.z.
de kunsten, inclusief de podiumkunsten, media en entertainment en de creatieve zakelijke dienstverlening. Het Topteam Creatieve Industrie beschrijft in zijn advies Creatieve industrie in topvorm dat veel creatieve bedrijven opereren in risicovolle en snel veranderende omgevingen. Het vereiste aanpassingsvermogen maakt dat de creatieve industrie sterk wordt gedomineerd door zzp’ers, start-ups en mkb’ers. 
Degenen die zijn afgestudeerd in het kunstonderwijs organiseren hun (team)werk zo dat ze met hun omgeving mee kunnen bewegen. Zij hebben geleerd hun toegevoegde waarde voor de samenleving te formuleren en te verdiepen en zij hebben een ondernemende attitude ontwikkeld die hen in staat stelt zich aan te passen aan snel veranderende omstandigheden. 

Lees over Art Business Centre – de verbinding tussen hogeschool, werkveld en bedrijfsleven