HOOFDSTUK 2

Kenmerkend kunstonderwijs - schets van het veld

Inzicht in het huidige veld maakt het u makkelijk om te begrijpen hoe de sector tot haar keuzes is gekomen in de KUO Next agenda. Daarom staan op de volgende pagina's in het kort de belangrijkste kenmerken van de sector:

– Divers en hoogwaardig

– Selectief

– Waardevol voor de samenleving

– Wendbaar

– Innovatief

– Excellent en internationaal

– Onderzoekend en experimenterend

– Ondernemend

– Werkgelegenheid